نتایج شمارش پنجمین دوره آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به ترتیب دارندگان بیشترین آراء

ادامه مطلب →

نتایج پنجمین دوره شورای اسلامی تمام شهرهای ایران بعد از شمارش آرا اعلام شد.

ادامه مطلب →

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهرستان تبریز سال1396

ادامه مطلب →

آدرس ستادهای خود جوش و فعال انتخاباتی مهندس هادی محمدزاد اکبری 

ادامه مطلب →

آخرین اخبار از انتخابات شورهای اسلامی

ادامه مطلب →