مسافرت خانواده شهداء و ایثارگران هیئت علمی دانشگاه سراسری سمنان به استان آذربایجان شرقی


بنا به گزارش خبرنگار بازار724 کاروان تفریحی وسیاحتی  خانواده شهداء وایثار گران کارکنان و هیئت علمی دانشگاه سراسری کرمان 

در تاریخ سیم تیرماه سال 1397 جهت بازدید از مناطق گردشگری و اثار تاریخی پایتخت کشورهای اسلامی « تبریز» وارد تبریز شدند.این کاروان که تعدادشان یکصدو چهل تن میشدند زمانی وارد تبریز شدند که دور از انتظار بشدت هوا خنک شد و طو فان آزار دهنده نیز میهمانان مارا غافلگیر نمود.