با طوفان آمدند و در آرامش برگشتند

بناا به گزارش خبرنگار ما « بازار724» کاروان سیاحتی و تفریحی دانشگاه سراسری سمنان متشکل از خانواده های شهداء و ایثتارگران

ادامه مطلب →

مسافرت خانواده شهداء و ایثارگران هیئت علمی دانشگاه سراسری سمنان به استان آذربایجان شرقی

مسافرت خانواده شهدائ وایثارگران هیئت علمی دانشگاه سمنان به استان آذربایجان شرقی

با طوفان آمدند ودر آرامش برگشتند

ادامه مطلب →

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر : تهیه و تنظیم کننده لیلا صالحی

ادامه مطلب →

افتتاح پرواز مستقیم تبریز هامبورگ

ادامه مطلب →

تبدیل اسید فسفریک صنعتی به اسید فسفریک خوراکی با استفاده از مبادله گرهای یونی زئولیتی

ادامه مطلب →