ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

شما در حال مشاهده : تجهیزات طیور هستید

دانخوری سه تکه مرغداری
سبد حمل تخم مرغ  مخصوص مرغداریها
سبد جمع آوری تخم
دان خوری فلزی مرغداری
دانخوری شبکه دار مرغداری
آبخوری زمینی جوجه مرغداری
دانخوری بشقابی مرغداری

پشتیبانی